• Екип за управление

   • Ръководител на проекта

    milena_mourdjeva@abv.bg

    Милена Мурджева започва професионалния си път като редовен докторант в секция Молекулярна имунология в ИБИР под ръководството на проф. Иван Кехайов. Защитава дисертация през 2003. От 2009г е доцент. Тя е ръководител на дипломни разработки на магистри както и на докторанти. Съавтор е на над 30 публикации, с повече от 130 цитата. Милена Мурджева е...още

   • Координатор учебна дейност

    r_konakchieva@abv.bg

    Професор Росица Конакчиева e учен с дългогодишен експериментален и академичен опит. Има защитени дисертации за академичните степени «доктор» (1990) и «доктор на биологическите науки» (2009). Започва научната си кариера като редовен докторант в ИБИР, БАН през 1985г. През 2000 г. е избрана за «доцент», а през 2012 – за...още

   • Координатор международен обмен

    kistanova@gmail.com

    Доцент д-р Е. Кистанова е изследовател в областта на репродукцията при животни. Основния научен интерес е повишаване на репродуктивния потенциал при животни чрез използване на биологично активни вещества с нехормонален произход. Редица публикации са свързани с подобряване качеството на сперма при мъжки разплодници на селскостопанските животни....още

   • Счетоводител

   • Камелия Винкетова е задочен докторант към секция „Молекулярна имунология” към ИБИР-БАН. Завършва бакалавърска програма „Молекулярна биология” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2003г., а през 2005г. придобива магистърска степен по „Молекулярна вирусология” в същия университет. В областта на репродукцията започва работа през 2006г., когато е назначена като научен сътрудник в

    ...още

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат