• Изготвяне на проекти, работа в интердисциплинарни екипи

   Обучение на целевите групи за изготвяне на научно-изследователски и научно-приложни проекти, създаване и работа в интердисциплинарни екипи, осигуряване на достъп до специализирана апаратура и финансова подкрепа на целева група 1.

   Подобряване уменията на участниците в целевите групи да подготвят научно-изследователски и научно-приложни проекти и да работят в интердисциплинарни екипи. Целевите групи да изпълнят част от изследванията си със специализирана /уникална/ апаратура, собственост на друг участник в проекта.

    

   Десислава АбаджиеваКамелия Винкетова

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат