• Камелия Винкетова

   Камелия Винкетова е задочен докторант към секция „Молекулярна имунология” към ИБИР-БАН. Завършва бакалавърска програма „Молекулярна биология” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2003г., а през 2005г. придобива магистърска степен по „Молекулярна вирусология” в същия университет. В областта на репродукцията започва работа през 2006г., когато е назначена като научен сътрудник в ИБИР, секция „Имунохимия”, където участва в научни изследвания, свързани с гестационния диабет. През 2011г. се включва към екипа на секция „Молекулярна имунология” – ИБИР и започва работа в областта „Имунология на репродукцията”. От 2012г. е задочен докторант в същата секция, а изследванията й са свързани с междуклетъчни комуникации по време на бременност, които осигуряват имунна толерантсност.

   kameliya.vinketova@gmail.com

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат