• Начало на лекционния курс "Стволови клетки във възрастния организъм и възможности на тяхното приложение"

    07.11.2013

    Повече информация за курса може да прочетете тук.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат