• На 26.11.2013г в ИБИР-БАН се проведе семинар

    28.11.2013

    На 26.11.2013г. в Института по биология и имунология на размножаването „акад. Кирил Братанов” - Българска Академия на Науки гост лекторката от Холандския Университет в гр. Вагенинген професор Катя Търдс  проведе семинар с участниците в целевата група.  Бяха разгледани и дискутирани три важни теми:

    • “How to prepare a world class poster”
    • “How to give a top class oral presentation”
    • “How to write a world class scientific paper”
 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат