• Покана

    Пресконференция в ИБИР-БАН във връзка с приключване на проекта за обучение на докторанти и млади учени, финансово подкрепен от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

    26.10.2015

    Уважаеми колеги,

    Имаме удоволствието да ви поканим на пресконференция в Института по биология и имунология на размножаването към БАН (ИБИР - БАН).

    Институтът е водещ научен център не само в България. Със своите изследвания той е добре познат и в европейското научно пространство. В него се разработват теми, които се считат за „върхови” дори в най-развитите научни институти и лаборатории по света. По време на пресконференцията ще ви бъдат представени някои от темите, по които работят учените:

    • Как GSM-а, начинът на хранене и средата, в която живеят родителите, влияят на генома на внуците;
    • Как се мобилизира имунната ни система срещу туморите;
    • Как ембрионът и майката „комуникират” на клетъчно ниво;


    Кога: 29 октомври, четвъртък, от 12 до 13 часа

    Къде: ИБИР-БАН, бул. „Цариградско шосе” 73, намира се непосредствено преди  „Алея Яворов” по посока „Младост”. Зад института е МВнР.

    За допълнителна информация: Пламен Старев, Агенция „Уйкпрес”, 0898 661292

    * Пресконференцията е по  проект за обучение на млади учени, финансово подкрепен от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Проектът цели повишаване на квалификацията и подготовката на млади учени чрез научно-приложни изследвания в областта на репродуктивната биология и имунология, биотехнологиите, туморната биология и биологията на стволовите клетки.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат