• Семинар на целевата група по проекта

    28.02.2014

    На 5 март от 16 часа в заседателната зала на ИБИР ще се проведе семинар на целевата група. Презентации на проектите си ще представят Борислав Арабаджиев, Цветомир Иванов, Андрей Величков, Десислава Градинарска и Илияна Саздов.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат